Att skriva är tillfredsställelse, att trycka är ansvar

Leif disputerade i litteraturvetenskap i Lund om 1700-tals poesi och har sedan dess kommit ut med historiska biografier om Gustaf III och C M Bellman, romaner, essäer och dikter. Han har medarbetat i flera litterära tidskrifter och antologier (Nysvenska studier, Samtid och Framtid, Diktaren och hans formvärld).

Efter en lång period i svenska språket och litteraturens tjänst som energisk föreläsare och mentor för uppväxande ungdomar, ägnar han numera all sin tid till skrivandet.

Doktor i litteraturvetenskap och expert på 1700-talets litteratur och historia mottogs han av Wahlström och Widstrands förlag till 2004 års utgivning, då en av de få biografierna om vår kände teaterkung Gustaf III – en biografi kom till. Den följdes av en andra upplaga.

1700-talet kunde uppvisa en av Sveriges största poeter och mest kända sångare, Carl Michael Bellman, förärad ”Bellmanssällskap” i vitt skilda länder. En biografi om honom kom ut på Carlsson Bokförlag 2008. Boken finns nu i en andra utgåva.

Böckerna är också inlästa som talböcker, som finns att lyssna på på legimus.se.

Skrivandet har breddats och upptar vitt skilda ämnen.

Han har behandlat författarskap som Thorsten Jonssons och Verner von Heidenstams, konstnärskap som Carl Larssons och Anders Zorns.

Kulturjournalistiken berör klassiska författare, filosofer och konstnärer, Virginia Woolf, Goethe, Jonathan Swift, Harry Martinson och flera.

Leif har medverkat i uppslagsverket Svenskt litteraturlexikon.

Tidigare forskning ägnade han åt framstående författare från 1700-talet och senare, så biografier över Gudmund Adlerbeth och över sonen Jacob, ”urgöten” i Götiska förbundet som lärde svenskarna att säga ”Hej!”. Om dessa kan man bland annat läsa i Adlerbethska samlingen, Landsbibliotekets gamla samlingar, Växjö.

Gustaf III hade ju 1786 instiftat en Svensk akademi, som har till uppgift att vårda det svenska språket. Akademien delar också ut ett antal priser. 2001 fick Leif Gustavianska priset.

2004 ägnade Leif Gustaf en omfattande biografi. Det året erhöll han det så kallade Zibetska priset*.

* Zibetska priset är ett litteraturpris som delas ut av Svenska Akademien vartannat år ”till uppmuntran åt någon förtjent witterhetsidkare”.Priset är till sitt namn ett av Akademiens äldsta. Det utgick ursprungligen ur donationsmedel efter Akademiens ledamot Christoffer Zibet (1740–1809).

Från början var det fråga om två priser, ett för bästa äreminne över Gustaf III och ett för den äldsta skriften i allmänt patriotisk och samhällsbevarande anda. Priset utdelades första gången 1815 och var aktivt till och med 1893. En bit in på förra seklet återupplivades priset och utdelas alltså numera vartannat år, inte sällan som belöning för insatser som har anknytning till 1700-talet.

Den seriösa sidan delas omväxlande med den mer lättsamma och Leif har hört omtalas som” en rolig prick” som manusförfattare till nationsspex i Lund, som statist på Malmö Stadsteater, som medlem i Pickwickklubben och som initiativtagare till en dramatikförening.

ur-en-skansk-margelgravgenier-a-kloge-i-skanenordvastra-skane-sett-med-49-ogon

Tidigare essäer har ingått i publikationer som Genier och Kloge i Skåne, Ur en Skånsk Märgelgrav, Lundabok, Södra Magasinet och i Landskronabilder.

asdasd