Möten med det förflutna

av: Leif Landen

Ett antal essäer och litteraturkritik som behandlar bland annat texter från 1700- och 1800-talet har samlats under olika rubriker. Några berättar om resor och hur resenärer upplevt sina äventyr. Nedslag i europeiskt och svenskt 1700-tal avlöser artiklar om engelsk litteratur bland annat om Pope, Voltaire, Rousseau, Goethe, Oxenstierna, Barfod, H James, Whitman, Shaw, Bloomsburygruppen, D H Lawrence.

I kapitlet Relationer ställs individen mot kollektivet; där tas dessutom upp två texter om kärlek, antik versus mera modern. Traditioner och traditionsbrott behandlas avslutande; rubriken står för teaterkonventionens förvandlingar och för studentlivets metamorfoser.

 

Innehåll 

I   Resor

Rationalism ute och hemma  1  Romanen och den lärorika resan  5

Den litterära resan  9

II  1700-tal

1  De stora européerna:  Alexander Pope 25  Voltaire ställd mot Rousseau   30   Goethe 36

2 Gustavianskt

Johan Gabriel Oxenstiernas Skördarne 39  Upplysningskamp  48 Johan Christopher  Barfod 57

III  Engelsk prosa, drama och dikt

Kritiken  62  En prosaöversikt 70   Henry James  76  Walt Whitman 85

Bernard Shaw  92   Bloomsburygruppen  99  D.H. Lawrence  107

IV Relationer

Individen kontra kollektivet  124  Antik Kärlek  129   Äktenskaplig kärlek 136

 

V  Traditioner och traditionsbrott

Teatern och illusionen   144  Studentliv 148

Läsprov

Den unge studentens erotiska liv utsätts för författarnas

välmenta råd. Hof varnar för ”otidig kärlek”; var kysk,

det blir du inte galen av, manar Svahn som gav ut sin bok

Giftasfejdens år. För Holmberg är det erotiska närmast ett

irriterande hot mot studieron, ett hot som ur studieteknisk

synpunkt måste undanröjas. De kvinnliga studenterna

hade ännu under 1920-talet inte annat än undantagsvis

börjat komplicera tillvaron vid akademierna. Brunius har

att ta ställning till studentäktenskapet och ser rätt dystert

på en företeelse som är så svår att förena med den sanne

studentens levnadsvanor och intressen. Som en lämplig

utväg ur den iråkade passionen rekommenderar han en

tids diskret samboende under effektiv födelsekontroll; så

gör ju alla andra fast moralen ännu inte sprungit fast

bruket, försvarar sig denne unge Celadon.

 

KÖP PÅ Adlibris – 155 krKÖP PÅ Bokus – 226 kr
asdasd