Linnés Plugghäst – Linnaeus LapTop Desk
Den13 november, 2017 | 0 Kommentarer | Nyheter |

https://www.plugghasten.se/

https://www.plugghasten.se/bygginstruktion/gratis-bygginstruktion-26805871

Carl von Linné lät sannolikt tillverka sin egen ”Läs och Skrivpulpet” redan
år 1741, efter att han inspirerats av biblioteksstolar från utländska kloster och universitetsbibliotek i Leiden (Holland). Böckerna var ofta tunga och ohanterliga på den tiden. Numera använder moderna IT användare bärbara datorer på pulpeten, lika otympliga och besvärliga idag.


Linné skapade en för tiden ovanligt karaktärsfull, ergonomisk och bekväm lässtol som han använde både som studiestol och kateder vid föreläsningar och i sin privata undervisning i universitetsstaden Uppsala.

Originalet står ännu kvar på Linnés Hammarby och är tillverkad av en lokal snickare i Uppsala år 1741. Läs- och skrivpulpeten blev redan på 1800-talet kallad för ”Linnés Plugghäst” i folkmun bland studenterna. Den uppdaterade och moderna varianten bygger du själv hemma – uppdaterad och moderniserad från Linnéjubiléet år 2007 och blir förhoppningsvis en populär och nyttig Världsarvssouvenir år 2019.

 

Fler nyheter
asdasd