Snart i tryck! Gränstid-sekelskiftet 1870-1914
Den11 december, 2018 | 0 Kommentarer | Nyheter |

Hem

Perioden kring förra sekelskiftet, mellan två krig, det fransk-tyska 1870 och första världskriget 1914, uppfattas som en gränstid. Bilden som tecknas vill ge en överblick över det som kännetecknar denna epok, i första hand de olika kulturella strömningarna.Den nya spontaniteten och färgklangerna i musiken inspirerade impressionismens målare och poeter.

Teatern,musiken, konsten och litteraturen speglar det allmänna samhällsklimatet.

Sekularisering och kvinnorörelse börjar prägla den allmänna debatten. Social oro ökar spänningen mellan samhällsklasserna. Det är en period av frigörelse. Individens band av religiöst och statligt tvång lossas,nya kollektiva gemenskaper växer fram.

Fler nyheter
asdasd