Sekelskiftsporträtt – 1900

av: Leif Landen

Essäer om litteratur och konst.

De tolv författare och konstnärer som här behandlas hör alla hemma i tiden före förra sekelskiftet. Inom poesi, prosa, bildkonst och dramatik representerar de både tradition och förnyelse.

Två svenska konstnärer och en svensk diktare behandlas. Carl Larsson, Anders Zorn och Verner von Heidenstam knyter an till traditionen.

Poeten Stéphane Mallarmé och målaren Wassily Kandinsky bryter med den liksom dramatikerna Frank Wedekind och Luigi Pirandello.
Pjäsdiktarna Oscar Wilde, Anton Tjechov och Bernard Shaw utgår från tidigare teater, ändå nyskapande. De har hunnit bli klassiker, uppförs ständigt på världens scener.

Edmond (med brodern Jules) de Goncourt visade vägen för många författare. Han förnyade språket, skapade en stil – inte minst i de kända dagböckerna – där den högtidligt stiliserade prosan, ersatts av en spirituell och litet vårdslös enkelhet som anknyter till vardagsspråket.

Finns på smakprov.se.

exempel från boken

Nästa steg i Zorns utveckling skedde under en vistelse på Dalarö sommaren 1888. Han målade där ”Une première” i gouache – även utförd som oljemålning – och ”Ute” i olja. Den förstnämnda visades på världsutställningen i Paris följande år, den andra på Salongen, båda belönades med medalj och innebar ett genombrott för konstnären. Som i ”En Fiskaren” har Zorn fångat en ögonblicksbild, han arrangerar inte själv, det blir utsnitt ur verkligheten: i ”Une Première”, det lilla barnets möte med vattnet under moderns beskydd. ”Ute” återger badande flickor i skärgården där de ses i samklang med den omgivande naturen. Också här smälter individerna in i omvärlden, kropparna, klipporna, vågornas och vattnets speglingar harmonierar. Tekniken skulle komma att överföras till porträttkonsten som i bilden av den kända dansösen Rosita Mauri fångad i dörren till sin loge, just när hon vänder sig om mot betraktaren. Målningen har utförts i gouache och därefter etsats. Zorn, som ägde och använde kamera, har påverkats av dess möjligheter.

Recensioner

”Leif Landen har tidigare givit ut romaner, noveller,essäer och biografier över Gustaf III och Bellman. I denna bok har 1700-talet bytts ut mottiden runt 1900 och tolv manliga författares, dramatikers, poeters och bildkonstnärers förhållande till tradition och/eller förnyelse i samband med modernismens genombrott.

Urvalet består dels av berömdheter som Carl Larsson, Anders Zorn, Verner von Heidenstam, Wassily Kandinsky och Oscar Wilde, dels av mer glömda namn som bröderna Goncourt och Miguel di Unamuno. Boken är uppdelad i fyra avsnitt, och det mest omfattande behandlar prosans och dramats förändringar. Texterna vittnar om gedigen bildningsgrund, ger ett komprimerat, beskrivande intryck och erbjuder vederhäftig information”.

Btj– Margareta Wiman.

 

KÖP PÅ Adlibris – 186 krKÖP PÅ Bokus – 181 kr
asdasd