Gustaf III – en biografi

av: Leif Landen

En närgången skildring av ett av de mest fascinerande levnadsödena i vår svenska kungalängd. Med stor kunskap tecknar Leif Landen ett fullödigt porträtt av en kung som var så mycket mer än den fåfänge och nöjeslystne regent han ofta framställs som.

Som kronprins hade han sin tids stora begåvningar som lärare och formades till en upplyst regent, intresserad av politiska reformer och demokrati men samtidigt övertygad om sin gudomliga rätt att styra över folket. Överallt charmade han sin omgivning, samtidigt som han deltog i den hänsynslösa maktkampen mellan kungahuset och ständerna.

Gustaf III:’s politiska bana beskrivs utförligt, liksom personerna i kungens omgivning, tidsandan och det politiska spelet i Sverige och resten av Europa. Ingående redogör Landen även för det komplicerade äktenskapet med Sofia Magdalena och förhållandet mellan Gustaf och hans mor, en kvinna vars dominans påverkade kungen under hela hans liv. Naturligtvis får vi även möta det gustavianska kultursverige, dess konstnärer och författare i vars centrum kulturmecenaten Gustaf tronade. Konspirationen och mordet, dess orsaker och förlopp intar en central del i verket.

”Ingen tidigare av Gustaf III:s många levnadstecknare ─ varken Henrik Schück, Beth Henning eller Erik Lönnroth, för att bara nämna några ─ har förmått fånga det komplexa och mångtydiga i hans gestalt lika väl som Leif Landen”.

Crister Enander, Helsingborgs Dagblad

”…ett mycket gediget arbete, användbart också som uppslagsverk. Författaren har andats gustaviansk luft så länge att man känner sig trygg i hans sällskap. Han har blivit en av dem.

Upsala Nya Tidning
(Stefan Ekman)

Läs ett helt kapitel på smakprov.se.

Läs recension på dagensbok.com!

 

 

KÖP PÅ Adlibris – 222 krKÖP PÅ Bokus – 234 kr
asdasd