Gudmund Jöran Adlerbeth – en biografi

av: Leif Landen

Läs innehållsförteckning här.

http://litteraturbanken.se/#!/forfattare/AdlerbethGJ

___

RecensionRecension

Landen har sedan sin doktorsavhandling om Gudmund Jöran Adlerbeth, en biografisk och litteraturhistorisk studie med tonvikt på Poetiska arbeten (1803), ägnat flera studier åt samme Adlerbeth, 1998 med en bok om hans resa till Italien med Gustaf III. Nu kröner han verket med en ytterst omsorgsfull biografi. Boken är trots sitt mastiga faktainnehåll lättläst och ger utöver det biografiska också det gustavianska litterära landskap där Adlerbeth gjorde viktiga insatser som kungens litteräre medarbetare och rådgivare, som inflytelserik ledamot av Svenska Akademien, som översättare och som riksantikvarie. Hans inflytande är stort också under Gustaf IV Adolf och arbetet med den nya författningen 1809. Läsaren får genom Landens kunniga och detaljerade beskrivning av Adlerbeths liv och bedrifter en hög uppskattning av den skicklige poeten och översättaren som innebär en uppvärdering av hans insats. Inte minst imponeras man av Adlerbeths förmåga att bevara sin integritet gentemot den enväldige kungen, i synnerhet hans modiga frondering vid riksdagen 1789. – Helmer Lång

 

kungl-vitterhetsakademien

KÖP PÅ Adlibris – 195 krKÖP PÅ Bokus – 208 kr
asdasd