Nytryck av boken finns nu i bokhandeln!

Carl Michael Bellman – en biografi

av: Leif Landen

 

Kulturstrid i 1700-talets Stockholm

Möt tidens tongivande författare och poeter som likt dagens kulturelit ständigt var i luven på varandra. Och mycket mer förstås om denne vår nationalpoet sedan 250 år! Titta gärna här på www.prembokproduktion.se, under fliken böcker på den tidigare upplagan av C M Bellman- en biografi och med en annan omslagsbild (Bellmanporträtt). Där kan man läsa mer info, läsprov och recensioner.

Recensioner

”Ännu en gång slås man av författarens självklara hemmastaddhet bland dem som befolkade tidens taburetter och kaféstolar eller som bildade dess litterära kotterier. Landens sakkunskap gäller stort som smått och han är mycket till sin fördel när han redogör för tidens musikaliska liv eller släpper loss sin berättarglädje i beskrivningar av Nummerlotteriets offentliga dragningar på Lejonbacken – ett slags föregångare till Bingolotto i tv men antagligen roligare.” Upsala Nya Tidning
Forskningen om Carl Michael Bellman är omfattande, under åren har det kommit en hel del populärvetenskapliga biografier, till de främsta räknas Paul Britten Austins (1970) och Lars Huldéns (1994). Det är närmast i denna fåra som Leif Landens levnadsteckning över skalden lägger sig, även om här finns en vetenskaplig ram i form av en notapparat, en omfattande litteraturförteckning och ett kommenterande personregister. Landen är litteraturhistoriker med det sena 1700-talet som specialitet. Han utgav biografin Gustav III (2004), och är således väl inläst på perioden. Boken om Bellman är en vitter framställning där tyngdpunkten ligger på skaldens verk, vilka ofta tolkas biografiskt. Vidare ges fylliga inblickar i hans umgänge, trassliga ekonomi och förhållandet till kungen. Framställningsmässigt vänder sig Landen inte till nybörjaren men det frikostiga bruket av underrubriker ökar verkets användbarhet. Boken är rikt illustrerad och har informativa bildtexter. – Magnus Öhrn.

”…ett mycket gediget arbete, användbart också som uppslagsverk. Författaren har andats gustaviansk luft så länge att man känner sig trygg i hans sällskap. Han har blivit en av dem.

Upsala Nya Tidning

”Ett storverk är det som Leif Landen åstadkommit med sin rikt illustrerade Bellmanbiografi. Förmodligen blir det den som för framtidens människor får berätta vem han egentligen var, den där så fasligt omtalade Carl Michael Bellman. Landen är oerhört noggrann i sitt forskande och det gör att människan Carl Michael kommer fram. Pusselbilden läggs omsorgsfullt utan överdrifter och krumsprång.”
Skånska Dagbladet.
KÖP PÅ Bokus – 299 krKÖP PÅ Adlibris – 303 kr
asdasd