Ny samhälls- och kulturhistorisk översikt

Gränstid sekelskiftet 1870-1914

av: Leif Landen

Perioden kring förra sekelskiftet, mellan två krig, det fransk-tyska 1870 och första världskriget 1914, uppfattas som en gränstid.
Bilden som tecknas, vill ge en överblick över det som kännetecknar denna epok, i första hand de olika kulturella strömningarna.

Läs mer
Från 266 kr - KÖP BOK
Nytryck av boken finns nu i bokhandeln!

Carl Michael Bellman – en biografi

av: Leif Landen

Kulturstrid i 1700-talets Stockholm

Möt tidens tongivande författare och poeter som likt dagens kulturelit ständigt var i luven på varandra.

Och mycket mer förstås om denne ständige stockholmare! Titta gärna under den tidigare upplagan för mer info, läsprov, recension med mera under fliken böcker.

Från 299 kr - KÖP BOK

Illusioner

av: Leif Landen

 Det är 1950-tal och småstadsliv i Sverige. I fokus står utvecklingen av en av de största arbetsplatserna, den kemisktekniska fabriken med mer eller mindre skumma experiment. Här finns också våldsamhet och rån som måste lösas liksom kärleksrelationer att sy ihop.

 

”Hon slöt ögonen och ville inte kännas vid den främmande miljön. Det var ännu mörkt och bakom den stängda dörren hördes kasande ljud, någon som flåsade med tung börda, försökte släpa den över golvet. Dora låg stilla och visste inte vad hon skulle göra, om hon skulle företa sig något. Det måste ha varit flera därinne men så stängdes en dörr och det blev tyst. Men inte alldeles. Dora uppfattade ett undergivet kvidande.”

 

_ _ _

SMAKPROV

https://www.smakprov.se/s%C3%B6k?q=leif+landen

Från 157 kr - KÖP BOK

Frigörelse

av: Leif Landen

 

”De två första novellerna i Leif Landens Frigörelse, skildrar helt modernt två gestalter besatta av revolution, ”kamp mot tyranniet”, världsomvandling” och hur man i den kampen själv går vilse och utvecklas till tyrann.
Den tredje långa novellen, blir en parafras på den grekiska legenden om Alexanders möte med Diogenes i tunnan, filosofen som söker absolut frihet. Den novellen är spännande, också den starkaste, ger anledning till många tankar.” -Hans Möller-.

 

Läs mer
Från 131 kr - KÖP BOK

Möten med det förflutna

av: Leif Landen

Ett antal essäer och litteraturkritik som behandlar bland annat texter från 1700- och 1800-talet har samlats under olika rubriker. Några berättar om resor och hur resenärer upplevt sina äventyr. Nedslag i europeiskt och svenskt 1700-tal avlöser artiklar om engelsk litteratur bland annat om Pope, Voltaire, Rousseau, Goethe, Oxenstierna, Barfod, H James, Whitman, Shaw, Bloomsburygruppen, D H Lawrence.

Läs mer
Från 155 kr - KÖP BOK

Fransk konst och dikt – vyer från romantiskt 1800-tal

av: Leif Landen

”Fransk konst och dikt – vyer från franskt 1800-tal ger en gedigen översiktöver detta sekels förra hälft, porträtt av väsentliga författare som Stendahl, George Sand, Victor Hugo, Musset och Baudelaire. Man läser gärna
om Victor Hugos Les Miserables med alla de färgrika gestalterna kringQuasimodo, figurer som en gång fångade fantasin. Om den mångsidige Stendhal berättas här, hans Chartreuse Parme griper tag i en. George Sand blir intressant vid närmare bekantskap liksom Musset, poet och dramatiker,han som skrev pjäsen En dörr ska vara öppen eller stängd. Här tecknas inte minst deras inbördes förhållande, liksom hennes moderliga omsorg om det ömtåliga musikgeniet Chopin. Och Baudelaire, den mest originelle av dem alla, poeten som skrev dikten Le Voyage: O Död, gamle skeppare, hala dra loss,
led oss till himmel eller helvete, vad mer om du för oss till något nytt.”
Hans Möller, frilansskribent, författare

Läs mer Från 208 kr - KÖP BOK

Sekelskiftsporträtt – 1900

av: Leif Landen

Essäer om litteratur och konst.

De tolv författare och konstnärer som här behandlas hör alla hemma i tiden före förra sekelskiftet. Inom poesi, prosa, bildkonst och dramatik representerar de både tradition och förnyelse.

Läs mer
Från 181 kr - KÖP BOK

Gustaf III – en biografi

av: Leif Landen

En närgången skildring av ett av de mest fascinerande levnadsödena i vår svenska kungalängd. Med stor kunskap tecknar Leif Landen ett fullödigt porträtt av en kung som var så mycket mer än den fåfänge och nöjeslystne regent han ofta framställs som.

Läs mer
Från 222 kr - KÖP BOK

Bellman – En biografi

av: Leif Landen

Carl Michael Bellman, 1740-95, var underhållaren framför andra i 1700-talets Stockholm. I denna levnadsteckning ligger tyngdpunkten på hans verk. Det ges även fylliga inblickar i hans umgänge, trassliga ekonomi och hans förhållande till kungen. Hans livsöde fick en tragisk final i kontrast till den livsglädje och tröst han skänkt genom sin diktning för både sin samtid och eftervärlden.

Läs mer
Från 299 kr - KÖP BOK

En kärlekshistoria

av: Leif Landen

Romanen berättar om en kvinnas utveckling. Hedvig bryter sig ur ett känslokallt äktenskap, söker en väg till frigörelse, rör sig i flera skilda miljöer och möter där människor som bidrar till att forma henne. I Henry Eskilsson tror hon sig ha funnit den man som kan ge svaret på hennes frågor fast tvivlen kvarstår. Kring dem rör sig en vänkrets med originella individer. Berättelsen återges i tre avsnitt, som skildrar tysk. amerikansk och svensk miljö. I det tredje avsnittet tillspetsas handlingen då Hedvig dras in i ett svartsjukedrama.

Läs mer
Från 206 kr - KÖP BOK

Jacob Adlerbeth

av: Leif Landen

exempel från boken

Men så fick han sin idé. Han blev gossen som lärde svenska folket att säga ”Hej”. Han systematiserade sin gamla kärlek till det fornnordiska och bildade Götiska Förbundet. Hej blev det rekommenderade hälsningsordet, vilket spred sig i samhällslagren.
Läs mer
Från 138 kr - KÖP BOK
asdasd