Kring sekelskiftet 1900 – skilda levnadsöden
Den18 oktober, 2017 | 0 Kommentarer | Nyheter |

http://hallwylskamuseet.se/sv/kalendarium

I boken om Systrarna von Hallwyl – strategier för frigörelse sätts systrarna Ebba, Ellen och Irma in i ett större historiskt sammanhang. Vilka valmöjligheter hade kvinnor i allmänhet, och kvinnor i högborgerliga och aristokratiska miljöer i synnerhet? Hur såg normer för kvinnlighet och manlighet ut vid sekelskiftet 1900, och vilket rörelseutrymme gav de?

I Leif Landens Sekelskiftsporträtt – 1900, kan man läsa mer om skilda levnadsöden i Sverige och i utlandet bland författare och konstnärer. De representerar både tradition och förnyelse inom sina områden.

Fler nyheter
asdasd