Gustaf III – en biografi

av: Leif Landen

En närgången skildring av ett av de mest fascinerande levnadsödena i vår svenska kungalängd. Med stor kunskap tecknar Leif Landen ett fullödigt porträtt av en kung som var så mycket mer än den fåfänge och nöjeslystne regent han ofta framställs som.

Läs mer
Från 222 kr - KÖP BOK
Prem är det latinska ordet för ”trycka”. Även om vi inte trycker böckerna själva, tycker vi ordet passar ihop med produktion av skrivna böcker och det som går till tryck.
I utgivningen ”trycker” vi särskilt på facklitteratur inom genren historiska biografier, 1700- och 1800- talen, litteratur om konst och författare, fransk och svensk.
nyheter

År 2021 Jubileumsår: Gustaf lll 275 år

Den 18 mars, 2021

GUSTAF III SOM FÖRFATTARE Trots att Gustaf III var sitt rikes främste vältalare och mest begåvade dramatiker är han i det allmänna medvetandet knappast en del av vår litteraturhistoria. Om Gustaf hade varit en vanlig medborgare i stället för en regerande kung skulle han förmodligen ha stått i handböckerna som sin tids störste svenske författare […]

kungens polis
Teaterdiktare omslag(1)
Saknar du att inte kunna gå på teater? Nu kan du läsa om kända författare och teaterskrivare som Wilde, Brecht, Feydeau, Offenbach m. fl och deras succéer från dåtid och på repertoaren alltjämt, i nyutkomna boken, Teaterdiktare tratition och förnyelse.

Teaterdiktare tradition och förnyelse

Den 24 november, 2020
Om författaren
Leif Landen

Leif disputerade i litteraturvetenskap i Lund om 1700-tals poesi och har sedan dess kommit ut med historiska biografier om Gustaf III och C M Bellman, romaner, essäer och dikter. Han har medarbetat i flera litterära tidskrifter och antologier (Nysvenska studier, Samtid och Framtid, Diktaren och hans formvärld).

Efter en lång period i svenska språket och litteraturens tjänst som energisk föreläsare och mentor för uppväxande ungdomar, ägnar han numera all sin tid till skrivandet.

http://Leif%20Landen
"Onekligen har han fått med nästan alla uppgifter och forskningsresultat som är värda att känna till, och han presenterar dem på ett genomgående sakligt och ve­derhäftigt sätt"
  • Lars Lönnroth i SvD om Carl Michael Bellman – En biografi
"Där finns det en intressant komplexitet i skildringen av en familjs liv och relationer"
  • Tomas Källgren om Döttrar
Kontakta oss
asdasd